top of page

 utsikter

Utsikt & Insikt
Sensorisk

01/12/2023 - 03/23/2023

Ikonografisk som få är omvanldingen och vad som driver den. Låt oss säga att det är ett plus och ett minus som driver omvanldlingen i sig själv. Låter det flummit? Så bra då

 

Men ingen skulle nog komma på idén att ifrågasätta den molekylära morfogenesisen till cell nivå som driven av ett plus och ett minus när det från atom till cell och organisk kappilär.

 

Elektroner och protoner är vad som styr moleylära omvanldlingar tillsammans med rörelseenergin lokalt där omvandlingen skulle kunna äga rum.

 

Proton motiv kraften är kopplad till elektron transporten på några ställen bland annat i hjärtat så lite slagfärdogt är det allt.

Orden i bett tydelsen:
Sensorik av bett tydelse

04/01/2023 - 05/10/2023

Orbital Sfärisk Harmoni - Ett Spin av återkomster

 

Forskingen oberoende är intressant

Forskar man kring något som är menningsfullt eller tror år meningsfullt så är ju just det de grundläggande drivkrafterna inom forskningen dvs styrningen av vart man tror sig finna  meningen. Vilket om inte annat bevisar att forskningen styrs av tron.

 

Det är nog vare sig något nytt eller konstigt med det. Vi styrs av tron på mening och vart den kan finnas. Allt som vi känner igen har vi sett förut på ett eller annbat sätt  vilket visar att circlandet runt samma bas inte bara utmärker circulationen som håller oss vid liv, det är också en kognitiv fundamental grundpelara, för inte ens dig själv skulle du väl kunna känna igen om du inte varit i dig själv förut? Så hur känner du igen dig själv på något annat sätt än genom att gå runt och kontunierligt observera skeendet som flöde

 

Garnet som genom att genomgå rörelsen av fram och tillbaka såväl som upp och ned ger vågorna mening i väven och sedan knyter tillbaka det hela som en förening. Denna förening har den tyngsta roten i systemet som går att nå, det är knuten genom två centrum och sedan tillbaka som styr grunderna till våra egna cykler.

 

Så visst känns det mer när man har fått en punkterning och ektrarna talar om hårda vägar på ett sätt som okcså är en del av den fundamentala sanningen innifrån utsikten av oss själva. Spokes spoke hard when having a flat tired spin.

 

bottom of page